Aihe
09:00
Juha Marttila, puheenjohtaja, MTK
09:10
Hiililaskenta, Senja Arffman, Envitechpolis
09:50
Professori Piia Jallinoja, Tampereen yliopisto
10:10
Suvi Luoma, Foodwest Oy
10:30
Maatalousjohtaja Johan Åberg, MTK. Johtaja Mari Pantsar, Sitra. Naudanlihantuottaja Susanna Valtonen. Ravintola- ja ruokapalvelujen liiketoimintajohtaja Pia Julin, Palmia.